Archive | November 2010

You are browsing the site archives by date.

Pemulangan Buku Teks SPBT 2010 : Tindakan Guru Kelas

Assalamualaikum, berikut dinyatakan tindakan guru kelas semasa dan selepas pemulangan buku teks SPBT. 1.  Menanda setiap buku teks yang dipulangkan oleh murid di dalam borang G dan murid menandatangani borang tersebut. 2.  Buku teks perlu diikat judul yang sama dan dihantar sendiri ke bilik BOSS. Sila ambil kunci bilik berkenaan di pejabat dan buku disusun […]